nativespeaker

nativespeaker.vn là một cơ sở dạy anh ngữ giao tiếp, học 1 vs 1 qua Skype với 100% giáo viên bản ngữ, mang lại sự thuận tiện và môi trường để thực hành giao tiếp hiệu quả.
Sitio de senderismo:
Para poder ver el mapa dinámico de caminata, es necesario tener Adobe Flash Player v. 9.0 o superior y Javascript activado.