Domarvëgen

Descripción

  1. Name Domarvëgen
  2. Distancia de sendero 30 km, 19 millas
  3. Duración en días 2 días
  4. Inicio de sendero Vindelälven
  5. Fin de sendero Lycksele
  6. Clasificación Traildino EW, Paseo fácil, sendero en la naturaleza

Vindelälven - Lycksele, 30 km

Foro

  1. Anular